Koers

De ontwikkeling van de strategische koers van Nestas scholengroep is inmiddels afgerond. Deze koers is het resultaat van een proces waarbij kinderen, medewerkers, GMR-leden, het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en onze stakeholders betrokken zijn. Middels inspirerende bijeenkomsten en mooie inhoudelijke gesprekken zijn leidende principes en de koersthema’s voor Nestas gevormd.

Leidende principes zijn onze vuistregels die richting geven aan ons handelen. Het zijn waarden die sturend zijn in onze besluitvorming. Leidende principes vormen de verbinding tussen de visie en doelen van de organisatie en de vertaling naar inrichting en uitvoering.

Steeds terugkerende woorden zijn zien en gezien worden. Deze formulering sluit mooi aan bij de missie van Nestas: Waar ieder kind zich thuis voelt! Bovendien zijn deze woorden te vertalen naar het onderwijs -waar het uiteindelijk om draait, maar evengoed naar de rol van Nestas als werkgever, naar (team)cultuur en naar de verbinding van Nestas met haar omgeving.

Deze leidende principes zijn uitgewerkt in vier koersthema’s, die in het koersplan zijn uitgewerkt:
  • Een warm nest met kansen voor iedereen. (leer- en leefomgeving)
  • Ieder kind verdient het beste onderwijs. (onderwijs)
  • Het zijn de medewerkers die het doen. (werkgeverschap)
  • Samen één Nestas (de nieuwe organisatie)
Klik hier om ons 4-jarig strategisch koersplan te lezen.