Onderwijs

De Nestas scholen worden gekenmerkt door een goede sfeer en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De scholen voldoen aan de voor de school vastgestelde kwaliteitsstandaarden en indicatoren.

De verscheidenheid aan onderwijsconcepten binnen de Nestas scholen biedt ouders de mogelijkheid om het onderwijs te kiezen wat bij hun kind past. Nestas scholengroep biedt de volgende onderwijsconcepten aan: Jenaplan, Montessorionderwijs, Dalton, Inclusief onderwijs en natuurlijk leren. Daarnaast biedt Nestas tevens de mogelijkheid tot het volgen van NT2 onderwijs en is één van onze scholen gespecialiseerd in speciaal basisonderwijs.

In ons onderwijs staat kwalitatieve instructie voorop. Hierbij maken we gebruik van verschillende werkvormen en eigentijdse materialen met een belangrijk accent op het gebruiken en toepassen van digitale mogelijkheden. We zorgen ervoor dat kinderen in staat zijn om keuzes te maken en hun eigen ontwikkeling te verwoorden. Leerkrachten betrekken kinderen actief bij hun leerproces en ze stimuleren de onderzoekende houding van kinderen.

Nestas zorgt voor een schoolklimaat waarin kinderen zich gewaardeerd, gestimuleerd en veilig voelen. Het ontwikkelings-en ondersteuningsaanbod richt zich op de talenten van de kinderen, zodat elk kind onderwijs op maat aangeboden krijgt.