Passend onderwijs

Passende leerlingenzorg verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Onze scholen bieden daarom extra zorgarrangementen. Om te bepalen welk onderwijs en welke leerlingenzorg bij het kind past, kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind en naar wat hij of zij wél kan. De scholen ondersteunen het gehele traject van advisering, indicatie en toewijzing naar eventuele passend onderwijs. Hiervoor werkt Nestas samen met alle betrokken partijen in de zorg en de jeugdhulpverlening. De samenwerking is beschreven in het Ondersteuningsplan 2018-2020.
Lees hier het Ondersteuningsplan 2018-2020 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht. Deze is nog steeds van toepassing. Een nieuw ondersteuningsplan volgt z.s.m.