College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van Nestas en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur bewaakt de koers, de missie en de ambities van Nestas. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs dat Nestas biedt en vertegenwoordigt het College van Bestuur richting het ministerie, landelijke en regionale samenwerkingsverbanden.

Het College van Bestuur voert de dagelijkse leiding van Nestas. Mevrouw Saskia van Duijn en de heer Frank Tigges vormen samen het College van Bestuur van Nestas.

Heeft u een vraag voor (één van) onze bestuurder(s)? U kunt een e-mail sturen naar secretariaat@nestas-scholengroep.nl.