Wetenschap & Techniek

Binnen Nestas hebben we een mooi aanbod voor digitale geletterdheid en mediawijsheid en geven we lessen in robotica en computational thinking. Hiervoor hebben we een uitgebreid bovenschools programma ontwikkeld met een aantal eigen docenten. Ook hebben we een aantal externe partners die ons hierin ondersteunen. In totaal worden er bijna 2700 lessen, workshops en instructies verzorgd.

Elke leerling van Nestas krijgt vanaf groep 1 elk schooljaar ongeveer 8 activiteiten of workshops aangeboden. Dat betekent ongeveer 65 activiteiten in de schoolloopbaan van de leerlingen. We maken leerlingen enthousiast, nieuwsgierig en onderzoekend leren staat centraal.

Wetenschap & Techniek bestaat uit een aantal onderdelen.

Mediawijsheid
Deze lessen gaan over social media en over onderwerpen als groepsdruk en privacy. Én er zijn digitale ouderavonden.

Typecursus
In groep 5 krijgt elke leerling een typecursus aangeboden, waar thuis aan gewerkt kan worden.

Digitale geletterdheid
Er zijn basislessen ICT en leerlingen krijgen vaardigheden aangeleerd op het gebied van presenteren en bijvoorbeeld Word.

Robotica en programmeren
We verzorgen workshops rondom robotica en digitaal programmeren. Denk aan Sphero, Microbits, Lego Wedo, Scratch en Kodable.

‘Oude’ vaardigheden
Lessen met timmeren of andere technische vaardigheden zijn ook opgenomen in het aanbod. Daarnaast zijn er projecten over magnetisme, elektriciteit, geluid en bijvoorbeeld het weer.

Duurzaamheid en bedrijfsbezoeken
Meer leren over duurzaamheid en het bezoeken van een bedrijf behoren ook tot het programma.

Wetenschap
Er zijn workshops proefjes doen, chemische reacties en andere natuurkundige en scheikundige facetten. Bovendien willen we in alle workshops de onderzoeksvaardigheden versterken.

Uiteindelijk gaat een leerling vanuit onze school naar het voortgezet onderwijs en durven we na 8 jaar te zeggen, elke leerling is :

Mediawijs
Techniekwijs
Maatschappijwijs
Wetenschapswijs

Kort samengevat: bij Nestas is voor iedere leerling een mooi W&T–aanbod!