Nestas scholengroep zet een sterke kwaliteitscultuur neer!

03 juli 2024

Nestas scholengroep zet een sterke kwaliteitscultuur neer

Dordrecht - Nestas scholengroep is trots op de conclusies van het recente vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie: twee ruime voldoendes en een goede beoordeling van onze kwaliteitscultuur!

Bij Nestas geloven we in het motto: zien en gezien worden. Deze betrokkenheid geldt voor zowel onze leerlingen als medewerkers. Samen willen we een scholengroep zijn waar iedereen zich thuis voelt. In de warme omgeving van Nestas bieden wij het beste onderwijs voor elk kind.

Onze visie en ambitie zijn sterk beoordeeld. Onze doelen zijn duidelijk: we willen hoogwaardig onderwijs bieden en een inclusieve en stimulerende leeromgeving creëren.

De uitvoering van ons onderwijs en onze cultuur van continue kwaliteitsverbetering zijn met veel lof beoordeeld. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn in het creëren van een omgeving waarin zowel leerlingen als medewerkers kunnen groeien. Het geeft ook aan dat een goed schoolbestuur enorm kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit van scholen. Vanuit een gezamenlijke en gedragen visie op pedagogiek en didactiek zorgen we bij Nestas voor verbinding, inspiratie en het continue leren van en met elkaar. Daarbij is er voor de scholen voldoende ruimte om keuzes te maken binnen het eigen onderwijsconcept en daarbij zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de leerlingen uit de buurt.

Enkele citaten uit het onderzoeksrapport:

“Het bestuur zet sterk in op onderlinge samenwerking en leren van en met elkaar, als basis voor een goede kwaliteitscultuur. Het draagt bij aan een onderzoekende en lerende houding bij alle medewerkers en realiseert hiermee groei in basiskwaliteit en ambities.”

“Binnen Nestas geven scholen kleur aan het onderwijs vanuit hun eigen identiteit en onderwijsvisie. Uit de gesprekken met medewerkers op de scholen, intern begeleiders, directeuren, GMR- en RVT-leden komt naar voren dat de koerspijlers belangrijke ankers zijn voor het handelen. Iedereen spreekt dezelfde taal. De gezamenlijke gedragenheid van de visie vinden we een sterk punt binnen het bestuur.”

“We waarderen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als Goed, omdat het bestuur van Nestas met verve uitvoering geeft aan het stelsel van kwaliteitszorg. Daarnaast heeft het duidelijke ambities geformuleerd op het gebied van kwaliteitscultuur, die het in een kort tijdsbestek waar heeft gemaakt.”

Nestas scholengroep is trots op deze bevindingen van de Onderwijsinspectie. We blijven ons inzetten voor voortdurende verbetering en de best mogelijke onderwijservaring voor al onze leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelt.

Het volledige rapport kunt u op onze website vinden onder het kopje documenten. Of klik hier om het rapport direct in te zien. 

Media
  • download 3