Koers

De ontwikkeling van de strategische koers van Nestas scholengroep is in een vergevorderd stadium. Deze koers wordt het resultaat van een proces waarbij kinderen, medewerkers, GMR-leden, het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en onze stakeholders betrokken zijn. Middels inspirerende bijeenkomsten en mooie inhoudelijke gesprekken zijn leidende principes en de koersthema’s voor Nestas gevormd.

Leidende principes zijn onze vuistregels die richting geven aan ons handelen. Het zijn waarden die sturend zijn in onze besluitvorming. Leidende principes vormen de verbinding tussen de visie en doelen van de organisatie en de vertaling naar inrichting en uitvoering.

Steeds terugkerende woorden zijn zien en gezien worden. Deze formulering sluit mooi aan bij de missie van Nestas: Waar ieder kind zich thuis voelt! Bovendien zijn deze woorden te vertalen naar het onderwijs -waar het uiteindelijk om draait, maar evengoed naar de rol van Nestas als werkgever, naar (team)cultuur en naar de verbinding van Nestas met haar omgeving.

Deze leidende principes zijn uitgewerkt in vier koersthema’s, die in dit koersplan verder worden uitgewerkt:
  • Pedagogisch leiderschap en inclusie; 
  • Het beste onderwijs voor ieder kind;
  • Aantrekkelijk en goed werkgeverschap;
  • De nieuwe (duurzaam en toekomstgerichte) organisatie.
Binnenkort wordt de uitwerking van ons 4-jarig strategisch koersplan gepresenteerd.